Aby osiągnąć cel i stworzyć EMBRYOAID powołaliśmy do życia interdyscyplinarny zespół. W jego skład wchodzą światowej klasy eksperci badający algorytmy ML/Deep Learning, jedni z najbardziej doświadczonych lekarzy w dziedzinie leczenia niepłodności oraz embriolodzy.

Zespół IT

Dr. Piotr Wygocki
Starszy ekspert ds. ML

Prof. Piotr Sankowski
Starszy ekspert ds. ML

Urszula Sankowska
Kierownik zarządzający

Dr. hab Robert Milewski
Kierownik B+R

Michał Siennicki
Ekspert ds. Data Vision

Paweł Pawlik
Ekspert ds. ML

Tomasz Gilewicz
Ekspert ds. Data Vision

Bartosz Kruszyński
Ekspert ds. Data Mining

avatar3

Zespół medyczny

Prof. Waldemar Kuczyński
Główny ekspert ds. embriologii

Dr n. med. Agnieszka Kuczyńska
Lekarz ginekolog położnik

Bożena Stankiewicz
Ekspert embriolog

Piotr Sieczyński
Ekspert embriolog

Sebastian Deluga-Białowarczuk
Ekspert embriolog

Iwo Martynowicz
Ekspert diagnosta laboratoryjny

Zajmujemy się projektem, który ma poprawić jakość życia. Wykorzystujemy AI w embriologii, bo widok szczęścia rodziców witających na świecie swoje potomstwo nie może się z niczym równać.

Zespół EMBRYOAID

Dr. Piotr Wygocki
Starszy ekspert ds. ML

Założyciel i CEO MIM Solutions. Adiunkt na wydziale MIM UW.

Założyciel Warszawskiej Grupy Użytkowników C++ (http://cpp.mimuw.edu.pl/)

Zwycięzca KaggleDays Warsaw w 2019 r.

W 2016 roku zajął II lokatę na ponad 100 zespołów w konkursie systemów rekomendacyjnych (http://2016.recsyschallenge.com/). 

Specjalizuje się w algorytmach uczenia maszynowego. Pracował w metodologii PCM w projektach szybkiej ścieżki SpicyMobile, GIVT oraz Enzode.

Prof. Piotr Sankowski
Starszy ekspert ds. ML

Założyciel i Chief Scientific Officer w MIM Solutions. Profesor w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2021 r. piastuje stanowisko Prezesa IDEAS NCBR – instytutu naukowo-badawczego w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii. 

Pracuje nad algorytmami, w szczególności nad metodami algebraicznymi, algorytmami dynamicznymi, algorytmami stochastycznymi, planarnymi wykresami i algorytmami aproksymacyjnymi.

Zdobywca Nagrody NCN w kategorii nauk przyrodniczych i technicznych (2018) dla najlepszego polskiego naukowca (2018) oraz nagrody Kryształowej Brukselki 2018.  Jest laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii Naukowiec Przyszłości 2019. Pierwszy Polak z trzema grantami ERC (European Research Council). Członek Rady NCBR.  

Urszula Sankowska
Kierownik zarządzający

Współwłaściecielka  i COO w MIM Solutions. Ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz University College Dublin (UCD) w Dublinie. Stypendystka Fundacji im. Roberta Boscha i rządu irlandzkiego. Posiada 15 lat doświadczenia zawodowego w biznesie oraz administracji państwowej. Włada biegle 3 językami obcymi. W projekcie EMBRYOAID odpowiada za strategię biznesową, marketing oraz kontakty z klientami.

dr. hab. Robert Milewski
Kierownik Projektu B+R 

Adiunkt w Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik studiów podyplomowych w języku angielskim „Biostatistics; applications of statistics in clinical medicine, biology, and public health”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (od 2013). W latach 2008-2010 Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku.

Współtwórca i koordynator pierwszego w Polsce kierunku studiów licencjackich z Biostatystyki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (od 2018) oraz pierwszego w Polsce kierunku studiów magisterskich z Biostatystyki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (od 2021).

Autor znacznej liczby opracowań biostatystycznych oraz z zakresu data-mining i sztucznej inteligencji, autor lub współautor ponad 170 recenzowanych prac naukowych (ponad 205 IF) i ponad 140 doniesień zjazdowych, kierownik kilkudziesięciu projektów badawczych, realizowanych w ramach prac statutowych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Członek wielu towarzystw naukowych, członek władz centralnych Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich, promotor 3 przewodów doktorskich.

Michał Siennicki
Ekspert ds. Data Vision

Absolwent MIM UW.                                                                Pięciokrotny laureat olimpiad matematycznej i informatycznej.

Paweł Pawlik
Ekspert ds. uczenia maszynowego

Absolwent MIM UW.

Dwukrotny laureat Olimpiady Informatycznej.                    Dwukrotny finalista Olimpiady Matematycznej.                      Brązowy medalista Olimpiady Informatycznej Europy Środkowej. Srebrny medalista Akademickich Mistrzostw Europy Środkowej w Programowaniu Zespołowym.

Tomasz Gilewicz
Ekspert ds. Data Vision

Kilkuletnie doświadczenie w dziedzinie uczenia maszynowego w medycynie.

Kaggle Competitions Master.

Absolwent wydziału ETI PG.

Bartosz Kruszyński
Ekspert ds. Data Mining

Bartek ma 20-letnie doświadczenie w branży, uczestnicząc w projektach związanych z BI a potem ML.

Absolwent Wydziałów MIM UW i Psychologii UW oraz podyplomowych studiów Big Data (2017) i Data Science (2019).

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński
Główny ekspert ds. embriologii.

Jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce lekarzy zajmujących się leczeniem niepłodności. Był w zespole, który w 1987 roku doprowadził do narodzin pierwszego w Polsce dziecka z in vitro. Nadal pracuje w Klinice Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, od 25 lat ma też swój prywatny ośrodek – Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej Kriobank. Ministerialny ekspert w zakresie leczenia niepłodności technikami wspomaganego rozrodu, krioprezerwacji tkanek i narządów, a także współtwórca rządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro.

W swojej pracy naukowej od początku skupia się na tematyce związanej z rozrodem człowieka. Autor pionierskich prac na temat leczenia niepłodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia (IVF-ET) oraz mikroiniekcji plemnika do cytoplazmy oocytów (ICSI), leczenia zaburzeń rozrodu u niepełnosprawnych oraz chorych na HIV, a także kriokonserwacji komórek rozrodczych człowieka. Wyniki tych badań były wielokrotnie nagradzane, m.in. przez ministra zdrowia i rektora AMB.

W latach 2001-2008 Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Od 2006 r. pełni funkcję Regulatora Krajowego w EACC (The European Assisted Conception Consortium) nadzorującego wdrożenie prawa europejskiego w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Od lat prowadzi badania kliniczne w dziedzinie medycyny rozrodu na stanowisku głównego badacza oraz koordynatora krajowego.

Dr n. med. Agnieszka Kuczyńska
Lekarz ginekolog położnik

Urodziła się 21 kwietnia 1982r. w Białymstoku. W 2007 roku ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu stażu podyplomowego, rozpoczęła specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii na stanowisku lekarza rezydenta w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

W 2006 roku rozpoczęła pracę w Centrum Leczenia Niepłodności KRIOBANK w Białymstoku, gdzie pracuje do dzisiaj. Po zakończeniu rezydentury wciąż jest związana ze Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, gdzie pełni dyżury medyczne w Klinice Perinatologii i Położnictwa.

W roku 2013 uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej p.t: „Transfer pojedynczego zarodka- analiza czynników prognostycznych wystąpienia ciąży”. W roku 2016 uzyskała tytuł specjalisty w zakresie Ginekologii i Położnictwa z najlepszym wynikiem w kraju w tej sesji.

Jest członkiem European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE). Główną dziedziną zainteresowań zawodowych Agnieszki Kuczyńskiej jest medycyna rozrodu. W 2018 dostała miejsce specjalizacyjne z Endokrynonlogii ginekologicznej i rozrodczości w Klinice Rozrodczości USK w Białymstoku.

Bożena Stankiewicz
Ekspert embriolog

Doświadczenie: 30 letnie doświadczenie w zawodzie embriologa i udział w licznych badaniach klinicznych i naukowych.

Rola i zakres obowiązków w projekcie: Ekspert z zakresu embriologii. Do głównych zadań Pani Bożeny należy m.in. prowadzenie nadzoru nad klasyfikacją i opracowaniem zebranego materiału służącego do analiz i raportów, koordynowanie prac badawczych z zakresu embriologii, dzielenie się wiedzą ekspercką z dziedziny embriologii, współpraca z ekspertami ML i Big Data-dostarczanie wiedzy eksperckiej na podstawie medycznych wytycznych oraz własnego doświadczenia.

Piotr Sieczyński
Ekspert embriolog

Doświadczenie:

Od 1992 r. pracuje w klinice leczenia niepłodności KRIOBANK na stanowiskach analityka medycznego (1992-1999), biologa (1999-2004), embriologa (2004-obecnie), Przedstawiciela Kierownictwa/Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania Jakością (2008 – obecnie). Brał udział w wielu badaniach klinicznych jako embriolog.


Rola i zakres obowiązków w projekcie:

Ekspert z zakresu embriologii. Do głównych zadań Iwo należy m.in. prowadzenie nadzoru nad klasyfikacją i opracowaniem zebranego materiału służącego do analiz i raportów, koordynowanie prac badawczych z zakresu embriologii i dzielenie się wiedzą ekspercką z tej dziedziny, współpraca z ekspertami ML i Big Data.

Sebastian Deluga-Białowarczuk
Ekspert embriolog

Doświadczenie: Od 2015 do 2018 r. pracował na stanowisku młodszego Embriologa w klinice leczenia niepłodności  Bocian w Białymstoku.

Od 2018 pracuje na stanowisku młodszego Embriologa w klinice leczenia niepłodności KRIOBANK. Brał udział w badaniach klinicznych.

Rola i zakres obowiązków w projekcie: Ekspert z zakresu embriologii. Do głównych zadań Sebastiana należy m.in. prowadzenie nadzoru nad klasyfikacją i opracowaniem zebranego materiału służącego do analiz i raportów, koordynowanie prac badawczych z zakresu embriologii, dzielenie się wiedzą ekspercką z dziedziny embriologii, współpraca z ekspertami ML i Big Data.

Iwo Martynowicz
Ekspert diagnosta laboratoryjny

Doświadczenie: Od 2013 r. pracuje na stanowisku diagnosty w klinice leczenia niepłodności  KRIOBANK. Osoba odpowiedzialna za jakość w Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków w KRIOBANK. Kierownik 2 projektów statutowych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Brał udział w badaniach klinicznych.

Rola i zakres obowiązków w projekcie: Ekspert z zakresu embriologii. Do głównych zadań Iwo należy m.in. prowadzenie nadzoru nad klasyfikacją i opracowaniem zebranego materiału służącego do analiz i raportów, koordynowanie prac badawczych z zakresu embriologii, dzielenie się wiedzą ekspercką z dziedziny embriologii, współpraca z ekspertami ML i Big Data.

Zapisz się na naszą listę mailingową

Zapisz się na nasz kwartalny newsletter EMBRYOAID. Znajdziesz tu najnowsze informacje o Projekcie, powiadomienia o Klinikach In Vitro, które korzystają z naszej aplikacji, ciekawostki i porady, użyteczne w procesie In Vitro.